მიმოქცევაში არსებული ბანკნოტები 
ფილტრაცია
გამოშვების წელი  
დიდი ქართველი პოეტის შოთა რუსთაველის პორტრეტი წარწერით „შოთა რუსთაველი XII ს.“;

ილუსტრაცია ვეფხისტყაოსნიდან;

პირველნაბეჭდი ვეფხისტყაოსნის ერთ–ერთი გვერდი; 

XVII საუკუნის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის გვერდზე გამოსახული ორნამენტი;

ბიბლიური სიუჟეტის VII საუკუნის ბარელიეფი „დანიელი ლომთა ხაროში“ მარტვილის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრიდან;

ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრები, წარწერები: ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, „ასი ლარი“ ," ONE HUNDRED LARI”, “ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი“, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელმოწერა, გამოშვების წელი - „2016“, სერიული ნომერი, რომელიც შედგება ორი ლათინური ასოსგან და რვა არაბული ციფრისაგან.