არაძვირფასი მეტალის მონეტები 
ფილტრაცია
გამოშვების წელი  
«12»