ვაჭრობის ზოგადი პირობები და წესები


მომხმარებელთან შეთანხმება

ცვლილება წინასწარი შეკვეთების თაობაზე შეთანხმებაში

წინასწარი შეკვეთის თაობაზე შეთანხმება (მონეტები - მეფე ბაგრატ III, მეფე ფარნავაზ I)

წინასწარი შეკვეთების თაობაზე მომხმარებელთან შეთანხმება