სიახლე 
2024-01-08 10:00:00
საქართველოს ეროვნული ბანკიდან პროდუქციის შეძენის პირობები

საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრიდან და ყვარლის ფულის მუზეუმიდან პროდუქციის შეძენის მსურველმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამასთანავე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:

-  15,000 ლარამდე ღირებულების პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

-  15,000 ლარს ზემოთ პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით.